Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

I. Bendrosios nuostatos

 1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.tastik.lt savininkas (toliau – Duomenų valdytojas) yra MB „TASTIK CRICKETS“, įmonės kodas 306433118, buveinė registruota adresu Jaunimo g. 1-10, Marijampolė, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas yra info@tastik.lt.
 2. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.
 3. Dedamos pastangos, kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

II. Asmens duomenų tvarkymas

 1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis Taisyklėmis.
 2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis ar juos pašalinti parašydamas el. Laišką info@tastik.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 20 dienų).
 3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.tastik.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
 4. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Duomenų valdytojas siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškio).
 5. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais, Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 6. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

III. Taisyklių keitimas

 1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę Pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta Privatumo politika.
 2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie paskelbiami interneto parduotuvėje.
 3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
 4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

IV. Informacijos pateikimas ir perdavimas

 1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@tastik.lt.
 2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

V. Slapukai (angl. cookies)

 1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.tastik.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai.
 2. Slapukų naudojimo tikslai:

17.1. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti svetainėje siūlomus produktus. Tokiu atveju, iš Kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Duomenų valdytojas turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją).

17.2. Interneto svetainėje naudojami slapukai:

SlapukasTrukmėAprašymas
_fbp3 mėnesiaiFacebook Pixel Analytics stebėjimas.
_ga24 mėnesiaiGoogle Analytics stebėjimas.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Analitiniai“.
cookielawinfo-checkbox-functional11 mėnesiųSlapukas nustatomas pagal GDPR slapukų sutikimą, kad būtų įrašytas vartotojo sutikimas dėl slapukų kategorijoje „Funkciniai“.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukai naudojami saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Būtini“.
cookielawinfo-checkbox-others11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas saugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Kiti".
cookielawinfo-checkbox-performance11 mėnesiųŠį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Slapukas naudojamas išsaugoti vartotojo sutikimą dėl slapukų kategorijoje „Našumas“.
pll_language1 metaipll _language slapuką „Polylang“ naudoja, kad prisimintų kalbą, kurią vartotojas pasirinko grįždamas į svetainę, ir gautų kalbos informaciją, kai negalima kitu būdu.
viewed_cookie_policy11 mėnesiųSlapuką nustato GDPR Cookie Consent įskiepis ir jis naudojamas norint išsaugoti, ar vartotojas sutiko, kad būtų naudojami slapukai, ar ne. Jame nesaugomi jokie asmens duomenys.
wp_woocommerce_session_2 dienosSlapuke yra informacija, identifikuojanti klientą ir seanso galiojimo laiką. "Svečiams" pirkėjams tai atsitiktinai sugeneruotas kriptografiškai stiprus ID.
 1. Pirkėjas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galima pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norima nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkama nepriimti slapukų, gali būti, kad nebus galima naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.
 2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.
 3. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.
 4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.
 5. Slapukų pašalinimas:

22.1. Google Chrome.

22.2. Safari.

22.3. Mozilla Firefox.

22.4. Opera.

22.5. Microsoft Edge.

22.6. Microsoft Internet Explorer.

VI. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 1. Siekiant įvertinti pirkėjo įsigytų prekių kokybę, po užsakymo įvykdymo su klientu gali būti susisiekta el. paštu bei prašoma palikti atsiliepimą ir įvertinti įsigytą prekę. Šiam tikslui pirkėjo el. paštas gali būti perduotas trečiosioms šalims.
 2. Lankytojams užsiprenumeravus naujienlaiškį ir pateikus savo el. paštą šis gali būti perduotas trečiosioms šalims.